Njoftime

WebMail

E-Mail
Password
 

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për një vend të ri pune në Filialin e Peshkopisë [shkarko njoftimin]

Publikohet vendimi  "Për përzgjedhjen  dhe shpalljen e kandidatit fitues për postin Kancelar të Universitetit "Aleksandër Moisiu" Durrës "   [ shkarko vendimin]

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për një vend të ri pune shkarko njoftimin

 

Formulari i aplikimit për personel akademik

Formulari i aplikimit për personel administrativ