Konferenca e Tetë Ndërkombëtare mbi “Politikat Ekonomike dhe Integrimin Europian”


Konferenca e Tetë Ndërkombëtare mbi “Politikat Ekonomike dhe Integrimin Europian”

Fakulteti i Biznesit në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës, organizon Konferencën e Tetë Ndërkombëtare mbi “Politikat Ekonomike dhe Integrimin Europian”. Konferenca do të mbahet në qytetin e Durrësit në datat 4-5 maj 2018.

Thirrje për  Kumtesa

The 8th International Conference on “Economic Policy and EU Integration”

The Faculty of Business at Aleksandër Moisiu University of Durrës , organizes the 8th International Conference on Economic Policy and EU Integration. The conference will be held on 4-5 May 2018 in Durrës, Albania.

Call for Papers