Mundësi Punësimi


16.02.2018 – Njoftim për Vend të Lirë Pune

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për 9 (nëntë) vende të reja pune për personel akademik me kohë të pjesëshme, në Fakultetin e Biznesit. Për kriteret që duhet të plotësojë kandidati e informacione të tjera klikoni këtu.

16.02.2018 – Njoftim për Vend të Lirë Pune

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për 25 (njëzet e pesë) vende të reja pune për personel akademik me kohë të pjesëshme, në Fakultetin e Shkencave Politike – Juridike. Për kriteret që duhet të plotësojë kandidati e informacione të tjera klikoni këtu.

16.02.2018 – Njoftim për Vend të Lirë Pune

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për 23 (njëzet e tre) vende të reja pune për personel akademik me kohë të pjesëshme, në Fakultetin e Studimeve Profesionale. Për kriteret që duhet të plotësojë kandidati e informacione të tjera klikoni këtu. 

13.02.2018 – Njoftim për Vend të Lirë Pune

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për një vend të ri pune për personel akademik me kohë të plotë, në Fakultetin e Biznesit. Për kriteret që duhet të plotësojë kandidati e informacione të tjera klikoni këtu.