Njoftim i FSP-së: Oraret e Provimeve të Mbartura të Sezonit Dimëror


Gjeni bashkëlidhur oraret për provimet e mbartura të sezonit dimëror të Fakultetit të Studimeve Profesionale.

Për të shkarkuar këto orare klikoni këtu.