“Student Workshop IV” në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit


Në vazhdën e aktiviteteve të organizuara vitet e kaluara, në 1 Qershor 2018, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit organizon “STUDENT WORKSHOP IV”. Aplikimet me draft/idenë e projektit mund të dorëzohen pranë sekretarisë mësimore brenda datës 18 Maj 2018.

Data të rëndësishme:
18 Maj 2018 – Aplikimi i idesë / draft projektit
28 Maj 2018 – Dorëzimi i versionit përfundimtar të punimit
01 Qershor 2018 – STUDENT WORKSHOP IV
Suksese!