Administrata


Rektor
Rektor Prof. Dr. Kseanela Sotirofski kseanelasotirofski@uamd.edu.al
 Zv/Rektorë
Kërkimi Shkencor Prof. Dr. Lekë Sokoli lekesokoli@uamd.edu.al
Çështje mësimore Prof. As. Dr. Elton Noti eltonnoti@uamd.edu.al
Çështje institucionale Prof. As. Dr. Lavdosh Ahmetaj lavdoshahmetaj@uamd.edu.al
Administrator
Administrator Gerald Çeka geraldceka@uamd.edu.al
Administrator në Fakultet  
Administrator Andi Meçja andimecja@uamd.edu.al
Sektori Prokurimeve
 
Përgjegjëse Daorta Berdaj daortaberdaj@uamd.edu.al
Drejtoria Menaxhimit Financiar
Drejtor Etleva Laçi etlevalaci@uamd.edu.al
P/S/Buxhetit Anila Rapi anilarapi@uamd.edu.al
P/S/M.me të tretë Taulant Hoxha taulanthoxha@uamd.edu.al
Drejtoria Shërbimeve dhe Investimeve
Drejtor Vilson Xhaferri vilsonxhaferri@uamd.edu.al
P/S/Investimeve Ornela Nasto ornelanasto@uamd.edu.al
P/S/Sh.Mbeshtetëse Naim Leba naimleba@uamd.edu.al
P/S/ Blerjeve  Aurora Bakaj aurorabakaj@uamd.edu.al
Drejtoria Juridike dhe Burimeve Njerëzore
P/Sek.Juridik Anjeza Bejko anjezabejko@uamd.edu.al
P/SBNJ Valentina Repçe valentinarepce@uamd.edu.al
P/Sek.Protokoll-Arshivë Romina Rexha rominarexha@uamd.edu.al
Sektori i Mardhënieve me Jashtë dhe Projekteve
Përgjegjës Xhafer Rakipllari xhaferrakipllari@uamd.edu.al
Dega Këshillimit Studentëve dhe Alumni
Përgjegjëse Pamela Qendro pamelaqendro@uamd.edu.al
Dega Mësimore
Përgjegjëse Vilona Harka vilonaharka@uamd.edu.al
Dega e Vlerësimit të Cilësisë
Përgjegjëse Mirela Metushaj mirelametushaj@uamd.edu.al
Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Rregjistrimeve
Drejtor Arkend Balla arkendballa@uamd.edu.al
 Biblioteka
Drejtor Venera Alliaj veneraalliaj@uamd.edu.al
Përgjegjëse Lindita Tepshi linditatepshi@uamd.edu.al
Drejtoria e Auditit të Brendshëm
Drejtor Shkëlqim Sula shkelqimsula@uamd.edu.al
Qëndra për Kërkim dhe Ekselencë
Drejtor Mit’hat Mema mithatmema@uamd.edu.al