Administrata


Rektor
Rektor Prof. Dr. Kseanela Sotirofski nelasotiri@yahoo.com
 Zv/Rektorë
Kërkimi Shkencor Prof. Dr. Lekë Sokoli lsokoli53@gmail.com
Çështje mësimore Prof. As. Dr. Elton Noti eltonoti@gmail.com
Çështje institucionale Prof. As. Dr. Lavdosh Ahmetaj lavdoshahmetaj@gmail.com
Administrator
Administrator Gerald Çeka geraldceka23@gmail.com
Administrator në Fakultet  
Administrator Andi Meçja andi.mecja@gmail.com
Sektori Prokurimeve
 
Përgjegjëse Daorta Berdaj daortaberdaj@gmail.com
Drejtoria Menaxhimit Financiar
Drejtor Etleva Laçi dobja_etleva@yahoo.com
P/S/Buxhetit Anila Rapi hoxha_anila@hotmail.com
P/S/M.me të tretë Taulant Hoxha landihoxha2013@gmail.com
Drejtoria Shërbimeve dhe Investimeve
Drejtor Naim Leba naimleba@yahoo.com
P/S/Investimeve Ornela Nasto nastoornela@gmail.com
P/S/Sh.Mbeshtetëse Rozeta Arapi rozetaarapi@uamd.edu.al
Drejtoria Juridike dhe Burimeve Njerëzore
P/Sek.Juridik Anjeza Bejko anjezabejko@gmail.com
P/SBNJ Valentina Repçe vali.repce@yahoo.com
P/Sek.Protokoll-Arshivë Romina Rexha rominarexha@yahoo.com
Sektori i Mardhënieve me Jashtë dhe Projekteve
Përgjegjës Xhafer Rakipllari xhrakipllari@gmail.com
Dega Këshillimit Studentëve dhe Alumni
Përgjegjëse Pamela Qendro pamela.qendro@yahoo.com
Dega Mësimore
Përgjegjëse Vilona Harka harkavilona@gmail.com
Dega e Vlerësimit të Cilësisë
Përgjegjëse Mirela Metushaj mirel.metushaj@gmail.com
Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Rregjistrimeve
Drejtor Arkend Balla arkendballa@yahoo.com
 Biblioteka
Drejtor Venera Alliaj bibliotekauamd@yahoo.com
Përgjegjëse Lindita Tepshi linda_tepshi@hotmail.com
Drejtoria e Auditit të Brendshëm
Drejtor Shkëlqim Sula shkelqim.sula@hotmail.com
Qëndra për Kërkim dhe Ekselencë
Drejtor Mit’hat Mema memamithat@gmail.com