Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Java e Orientimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”

Tetor 14, 2019 - Tetor 18, 2019

JAVA E ORIENTIMIT UAMD (14-18 Tetor 2019)

Përgatituni për sukses!

Java e Orientimit synon t’iu vijë në ndihmë studentëve të viteve të para që të njihen dhe takohen me studentët e tjerë të rinj, të familjarizohen me ambientet dhe infrastrukturën e Universitetit dhe të përgatiten për kryerjen e studimeve. Gjatë kësaj jave, studentët do të marrin informacione të rëndësishme në lidhje me Universitetin, shërbimet mbështetëse, këshilla për programin e studimit dhe kursin, zhvillimin e aftësive akademike, shkëmbimet studentore përmes programeve Erasmus +, aktivitetet, klubet dhe përfitimet e jetës studentore.
 
Java e Orientimit, konsiston në prezantimin e studentëve me ambientet universitare (auditorë, sekretari, Biblioteka, shërbimet e IT-së etj.). Gjithashtu ata do të njihen me profesorët dhe kurset që studentët do të marrin gjatë vitit të parë, si dhe planprogramin e secilës lëndë. Studentëve u jepen informacione për sezonet e provimeve, metodat e vlerësimit, të drejtat dhe detyrimet e tyre.
 
Gjatë Javës së Orientimit, studentët njihen me lektorët e tyre mentorë, me të cilët mund të konsultohen gjatë studimeve të tyre si dhe me Sektorin e Komunikimit, Alumnit dhe Karrierës, ku mund të këshillohen në lidhje me karrierën e tyre dhe të informohen për aktivitete të ndryshme studentore.

 

Programi i aktiviteteve

Dita 1 (e hënë)  Fakulteti i Biznesit  (Godina 2, Kampus)

Ora 09:00   Prezantim i studentëve të Fakultetit të Biznesit me ambientet e  Godinës nr. 2, Kampus dhe orientimi nëpër auditorë.

Ora 09:30   Informimi i studentëve nga Sekretaritë Mësimore si dhe nga pedagogët mbi: programin e studimit që kanë zgjedhur pë të  studiuar dhe qëllimin e tij, planin mësimor (programin e lëndës dhe kurrikulat), rregulloren e provimeve, mënyrën e vlerësimit të përdorur në UAMD dhe penalizimet (mungesat, kurset e parakërkuara etj), pedagogët dhe mënyrën e komunikimit me ta, shpërndarjen e materialeve të printuara (orari, programi i lëndës), sqarimin e sistemit online të regjistrimit të orarit në vitet në vazhdim dhe marrjen e notave online, sezonet e riprovimeve, burimet zyrtare të informacionit në nivel Universiteti dhe Fakulteti (web dhe rrjete sociale).

Ora 11:00    Njohja dhe vizita në Bibliotekën e Godinës nr. 2, Kampus për t`u njohur me burimet që ofron kjo Bibliotekë. Informacion i detajuar mbi aksesin në bibliotekën digjitale.

Ora 11:30    Njohja me Zyrën e Karrierës dhe shërbimet që ofron kjo Zyrë duke filluar që nga trajnimet për shkrimin e jëtëshkrimit dhe letrës së motivimit dhe deri te mundësitë për praktika dhe internship-e.

Ora 12.00    Njohja me Zyrën e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë si dhe informimi  mbi shkëmbimet studentore Erasmus + me universitete europiane me të cilat UAMD-ja  ka marrëveshje bashkëpunimi.

Dita 2 (e martë)  Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike    (Godina 2, Kampus)

Ora 09:00     Prezantim i studentëve të FSHPJ-së me ambientet e Godinës nr. 2, Kampus dhe orientimi nëpër auditorë.

Ora 09:30   Informimi i studentëve nga Sekretaritë Mësimore si dhe nga pedagogët mbi: programin e studimit që kanë zgjedhur pë të  studiuar dhe qëllimin e tij, planin mësimor (programin e lëndës dhe kurrikulat), rregulloren e provimeve, mënyrën e vlerësimit të përdorur në UAMD dhe penalizimet (mungesat, kurset e parakërkuara etj), pedagogët dhe mënyrën e komunikimit me ta, shpërndarjen e materialeve të printuara (orari, programi i lëndës), sqarimin e sistemit online të regjistrimit të orarit në vitet në vazhdim dhe marrjen e notave online, sezonet e riprovimeve, burimet zyrtare të informacionit në nivel Universiteti dhe Fakulteti (web dhe rrjete sociale).

Ora 11:00     Njohja dhe vizita në Bibliotekën e Godinës nr. 2, Kampus për t`u njohur me burimet që ofron kjo Bibliotekë. Informacion i detajuar mbi aksesin në bibliotekën digjitale.

Ora 11:30    Njohja me Zyrën e Karrierës dhe shërbimet që ofron kjo Zyrë duke filluar që nga trajnimet për shkrimin e jëtëshkrimit dhe letrës së motivimit dhe deri te mundësitë për praktika dhe internship-e.

Ora 12.00     Njohja me Zyrën e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë si dhe informimi  mbi shkëmbimet studentore Erasmus + me universitete europiane me të cilat UAMD-ja  ka marrëveshje bashkëpunimi.

Dita 3 (e mërkurë)  Fakulteti i Edukimit +FSP (Godina 1, Kampus)

Ora 09:00   Prezantim i studentëve të Fakultetit të Edukimit me ambientet e  Godinës nr. 1, Kampus dhe orientimi nëpër auditorë.

Ora 09:30   Informimi i studentëve nga Sekretaritë Mësimore si dhe nga pedagogët mbi: programin e studimit që kanë zgjedhur pë të  studiuar dhe qëllimin e tij, planin mësimor (programin e lëndës dhe kurrikulat), rregulloren e provimeve, mënyrën e vlerësimit të përdorur në UAMD dhe penalizimet (mungesat, kurset e parakërkuara etj), pedagogët dhe mënyrën e komunikimit me ta, shpërndarjen e materialeve të printuara (orari, programi i lëndës), sqarimin e sistemit online të regjistrimit të orarit në vitet në vazhdim dhe marrjen e notave online, sezonet e riprovimeve, burimet zyrtare të informacionit në nivel Universiteti dhe Fakulteti (web dhe rrjete sociale).

Ora 11:00    Njohja dhe vizita në Bibliotekën e Godinës nr. 2, Kampus për t`u njohur me burimet që ofron kjo Bibliotekë. Informacion i detajuar mbi aksesin në bibliotekën digjitale.

Ora 11:30    Njohja me Zyrën e Karrierës dhe shërbimet që ofron kjo Zyrë duke filluar që nga trajnimet për shkrimin e jëtëshkrimit dhe letrës së motivimit dhe deri te mundësitë për praktika dhe internship-e.

Ora 12.00    Njohja me Zyrën e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë si dhe informimi  mbi shkëmbimet studentore Erasmus + me universitete europiane me të cilat UAMD-ja  ka marrëveshje bashkëpunimi.

Dita 4 (e enjte)  Fakulteti i Teknologjise së Informacionit  (Godina Currila)

Ora 09:00    Prezantim i studentëve të Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit me ambientet e  Godinës në Currila dhe orientimi nëpër auditorë.

Ora 09:30   Informimi i studentëve nga Sekretaritë Mësimore si dhe nga pedagogët mbi: programin e studimit që kanë zgjedhur pë të  studiuar dhe qëllimin e tij, planin mësimor (programin e lëndës dhe kurrikulat), rregulloren e provimeve, mënyrën e vlerësimit të përdorur në UAMD dhe penalizimet (mungesat, kurset e parakërkuara etj), pedagogët dhe mënyrën e komunikimit me ta, shpërndarjen e materialeve të printuara (orari, programi i lëndës), sqarimin e sistemit online të regjistrimit të orarit në vitet në vazhdim dhe marrjen e notave online, sezonet e riprovimeve, burimet zyrtare të informacionit në nivel Universiteti dhe Fakulteti (web dhe rrjete sociale).

Ora 11:00    Njohja dhe vizita në Bibliotekën e Godinës nr. 2, Kampus për t`u njohur me burimet që ofron kjo Bibliotekë. Informacion i detajuar mbi aksesin në bibliotekën digjitale.

Ora 11:30    Njohja me Zyrën e Karrierës dhe shërbimet që ofron kjo Zyrë duke filluar që nga trajnimet për shkrimin e jëtëshkrimit dhe letrës së motivimit dhe deri te mundësitë për praktika dhe internship-e.

Ora 12.00    Njohja me Zyrën e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë si dhe informimi  mbi shkëmbimet studentore Erasmus + me universitete europiane me të cilat UAMD-ja  ka marrëveshje bashkëpunimi.

Dita 5 (e premte)  Fakulteti i Studimeve Profesionale +FASTIP  (Godina Currila)

Ora 09:00    Prezantim i studentëve të Fakultetit të Studimeve Profesionale dhe Fakultetit të      Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP) me ambientet e  Godinës në Currila dhe orientimi nëpër auditorë

Ora 09:30   Informimi i studentëve nga Sekretaritë Mësimore si dhe nga pedagogët mbi: programin e studimit që kanë zgjedhur pë të  studiuar dhe qëllimin e tij, planin mësimor (programin e lëndës dhe kurrikulat), rregulloren e provimeve, mënyrën e vlerësimit të përdorur në UAMD dhe penalizimet (mungesat, kurset e parakërkuara etj), pedagogët dhe mënyrën e komunikimit me ta, shpërndarjen e materialeve të printuara (orari, programi i lëndës), sqarimin e sistemit online të regjistrimit të orarit në vitet në vazhdim dhe marrjen e notave online, sezonet e riprovimeve, burimet zyrtare të informacionit në nivel Universiteti dhe Fakulteti (web dhe rrjete sociale).

Ora 11:00    Njohja dhe vizita në Bibliotekën e Godinës nr. 2, Kampus për t`u njohur me burimet që ofron kjo Bibliotekë. Informacion i detajuar mbi aksesin në bibliotekën digjitale.

Ora 11:30    Njohja me Zyrën e Karrierës dhe shërbimet që ofron kjo Zyrë duke filluar që nga trajnimet për shkrimin e jëtëshkrimit dhe letrës së motivimit dhe deri te mundësitë për praktika dhe internship-e.

Ora 12.00    Njohja me Zyrën e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë si dhe informimi  mbi shkëmbimet studentore Erasmus + me universitete europiane me të cilat UAMD-ja  ka marrëveshje bashkëpunimi.

Details

Start:
Tetor 14, 2019
End:
Tetor 18, 2019