E.Isaku

Programi Erasmus+ më lejon të diplomohem nga të dy universitetet, gjë për të cilën kam besim se do të jetë “çelësi i artë” për shumë mundësi të reja për karrierën time të ardhshme. Bashkëpunimi i ngushtë midis akademisë, biznesit dhe shoqërisë këtu është një përvojë e shkëlqyer e zhvillimit të karakterit individual dhe kulturës së punës. Inkurajoj çdo student të konsiderojë mundësi të tilla sepse do të ndikojë ndjeshëm në karrierën akademike dhe profesionale.

Student me burse Erasmus+ në Universitetin Mälardalen, Suedi