20161026_6965m


“Kalova tre vite të frytshme në UAMD, vendi ku fitova dijen e nevojshme dhe hodha hapat e parë në formësimin e karrierës sime profesionale. Punova fort, por po të mos ishte për mundësitë që vazhdimisht UAMD-ja ofronte për studentët e tij, do të ishte shumë e vështirë të arrija sukses.”
Liza Koca, studente me bursë Erasmus + në Universitetin e Lodz-it, Poloni