Mundësi Punësimi


  • Formularin e aplikimit për personel akademik mund ta shkarkoni këtu!
  • Formularin e aplikimit për personel administrativ e shkarkoni këtu!

Këtu do t’ju shfaqen mundësitë e punësimit me kriteret përkatëse (në momentin që ka një/disa vende të lira pune). Plotësoni njërin nga formularët e mësipërm dhe ndiqni udhëzimet e aplikimit. 

13.06.2022 – Bazuar në nevojat e tij për programet e studimit të cilat mbulon, kërkon staf akademik me kohë të plotë, të kategorisë “lektor”, në programin e studimit “Mami” dhe “Infermieri e
Përgjithshme”.

13.06.2022 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës për staf administrativ me karakter ndihmës akademik:  

07.06.2022 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës për staf administrativ me karakter ndihmës akademik: