Mundësi Punësimi


  • Formularin e aplikimit për personel akademik mund ta shkarkoni këtu!
  • Formularin e aplikimit për personel administrativ e shkarkoni këtu!

Këtu do t’ju shfaqen mundësitë e punësimit me kriteret përkatëse (në momentin që ka një/disa vende të lira pune). Plotësoni njërin nga formularët e mësipërm dhe ndiqni udhëzimet e aplikimit. 

14.02.2020 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës për staf akademik me kohë të pjesshme:

18.02.2020 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës për staf akademik me kohë të pjesshme:

21.02.2020 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës për staf akademik me kohë të pjesshme: