Mundësi Punësimi


  • Formularin e aplikimit për personel akademik mund ta shkarkoni këtu!
  • Formularin e aplikimit për personel administrativ e shkarkoni këtu!

Këtu do t’ju shfaqen mundësitë e punësimit me kriteret përkatëse (në momentin që ka një/disa vende të lira pune). Plotësoni njërin nga formularët e mësipërm dhe ndiqni udhëzimet e aplikimit. 

28.12.2020 – Bazuar në nevojat e tij për personel akademik me kohë të plotë, pranë Qendrës për Edukim në Fakultetit të Edukimit, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës shpall konkursin për 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, sipas kritereve më poshtë:

14.12.2020 – Bazuar në nevojat e tij për personel akademik me kohë të plotë, pranë Fakultetit të Studimeve të Integruara me Praktikën, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës shpall konkursin për 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë, sipas kritereve më poshtë: