Mundësi Punësimi


  • Formularin e aplikimit për personel akademik mund ta shkarkoni këtu!
  • Formularin e aplikimit për personel administrativ e shkarkoni këtu!

Këtu do t’ju shfaqen mundësitë e punësimit me kriteret përkatëse (në momentin që ka një/disa vende të lira pune). Plotësoni njërin nga formularët e mësipërm dhe ndiqni udhëzimet e aplikimit. 

22.11.2021 – Fakulteti i Biznesit pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për aplikimet për 1 (një) staf akademik me kohë të plotë, pranë
Departamentit të Marketingut.

01.11.2021 – Fakulteti i Shkencave Politike Juridike, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të plotë, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron. Më poshtë do të gjeni kërkesat e detajuara për çdo Njësi Bazë si dhe kriteret e kërkuara.

18.10.2021 – Fakulteti i Edukimit pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për aplikimet për 1 (një) staf akademik me kohë të plotë, pranë Qendrës për Edukim në Vazhdim.

11.10.2021 – Fakulteti i Biznesit pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për aplikimet për 1 (një) staf akademik me kohë të plotë, pranë
Departamentit të Turizmit.

04.10.2021 – Fakulteti i Biznesit pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për aplikimet për staf administrativ, për 2 (dy) vende të lira si laborantë IT. Kandidatët që duan të aplikojnë si laborant IT pranë këtij Fakulteti, duhet të kenë përmbushin kriteret e mëposhtme:

20.09.2021 – Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

15.09.2021 – Fakulteti i Edukimit pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

15.09.2021 – Fakulteti i Studimeve Profesionale pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

14.09.2021 – Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

14.09.2021 – Fakulteti i Biznesit pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.