Mundësi Punësimi


  • Formularin e aplikimit për personel akademik mund ta shkarkoni këtu!
  • Formularin e aplikimit për personel administrativ e shkarkoni këtu!

Këtu do t’ju shfaqen mundësitë e punësimit me kriteret përkatëse (në momentin që ka një/disa vende të lira pune). Plotësoni njërin nga formularët e mësipërm dhe ndiqni udhëzimet e aplikimit. 

16.10.2020 – Fakulteti i Shkencave Politike Juridike, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira për staf akademik me kohë të pjesshme për vitin akademik 2020-2021:

09.10.2020 – Fakulteti i Biznesit, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron.

09.10.2020 – Fakulteti i Edukimit, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron.

Më poshtë do të gjeni kërkesat e detajuara për çdo Njësi Bazë si dhe kriteret e kërkuara.

09.10.2020 – Fakulteti i Studimeve Profesionale, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron.

19.10.2020 –Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e
lirë të punës në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës për :