Mundësi Punësimi


  • Formularin e aplikimit për personel akademik mund ta shkarkoni këtu!
  • Formularin e aplikimit për personel administrativ e shkarkoni këtu!

Këtu do t’ju shfaqen mundësitë e punësimit me kriteret përkatëse (në momentin që ka një/disa vende të lira pune). Plotësoni njërin nga formularët e mësipërm dhe ndiqni udhëzimet e aplikimit. 

19.07.2021 –  Bazuar në nevojat e tij për personel akademik me kohë të plotë, pranë Departamentit të Drejtësisë, Fakultetit të Shkencave Politike Juridike, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës shpall konkursin për 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë, sipas kritereve më poshtë:

19.07.2021 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës për:

28.06.2021 – Bazuar në nevojat e tij për personel akademik me kohë të plotë, pranë Departamentit të Matematikës, Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, Universiteti “Aleksandër Moisiu”,
Durrës shpall konkursin për 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, sipas kritereve më poshtë:

01.06.2021 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e
lira të punës në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës për staf administrativ:

  • Sekretar/ e mësimore (1 vend);
  • Specialist/ e pranë Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë (1 vend).
  • Mësoni më shumë!

01.06.2021 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e
lira të punës në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës për staf administrativ:

24.05.2021 – Bazuar në nevojat e tij për personel akademik me kohë të plotë, pranë Fakultetit të Studimeve të Integruara me Praktikën, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës shpall konkursin për 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë, sipas kritereve në njoftimin e mëposhtëm:

15.02.2021 – Departamenti i Shkencave Inxhinierike dhe Detarisë, pranë Fakultetit të Studimeve Profesionale, të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës bazuar në nevojat e tij për programet e studimit të cilat mbulon, kërkon të pranojë aplikime për 1 (një) vend staf akademik me kohë të plotë në profilin Inxhinier Elektrik.

04.02.2021 – Fakulteti i Biznesit, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e
studimit që ofron, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.

04.02.2021 – Fakulteti Shkencave Politike-Juridike pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.

04.02.2021 – Fakulteti Studimeve Profesionale pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.