Mundësi Punësimi


  • Formularin e aplikimit për personel akademik mund ta shkarkoni këtu!
  • Formularin e aplikimit për personel administrativ e shkarkoni këtu!

Këtu do t’ju shfaqen mundësitë e punësimit me kriteret përkatëse (në momentin që ka një/disa vende të lira pune). Plotësoni njërin nga formularët e mësipërm dhe ndiqni udhëzimet e aplikimit. 

26.04.2022 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës për staf administrativ si më poshtë:

04.04.2022 – Departamenti i Studimeve të Integruara me Praktikën, pranë Fakultetit të Studimeve Profesionale, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, shpall kërkesën për kandidatë për 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë me këto kritere si më poshtë:

28.03.2022 – Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për staf administrativ me karakter ndihmës akademik: Laborant IT.

11.03.2022 – Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës, kërkon të punësojë një student si specialist me kohë të pjesshme për mirëmbajtjen e faqes web të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës.

28.02.2022 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës për staf administrativ me karakter ndihmës akademik: Sekretar/e mësimore.

Kriteret që duhet të plotësojë kandidati/ja për personel administrative me karakter ndihmës akademik, janë si më poshtë.

21.02.2022 – Fakulteti i Biznesit, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e
studimit që ofron, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022. Më poshtë do të gjeni  kërkesat e detajuara për çdo Njësi Bazë si dhe kriteret e kërkuara.

16.02.2022 – Departamenti i Gjuhëve të Huaja pranë Fakultetit të Edukimit, të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021- 2022, sipas kritereve të mëposhtme:

08.02.2022 – Departamenti i Administrimit Publik, Fakulteti i Shkencave Politike Juridike, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

01.02.2022 – Fakulteti i Shkencave Politike Juridike, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022

01.02.2022 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për aplikimet për staf administrativ, specialist pranë Drejtorisë së Administrimit dhe Shërbimeve Akademike dhe Drejtorisë së Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë.

24.01.2022 – Fakulteti i Studimeve Profesionale, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022. Më poshtë do të gjeni kërkesat e detajuara për Njësinë Bazë Departamenti i Shkencave Inxhierike dhe Detarisë si
dhe kriteret e kërkuara.