Mundësi Punësimi


 • Formularin e aplikimit për personel akademik mund ta shkarkoni këtu!
 • Formularin e aplikimit për personel administrativ e shkarkoni këtu!

 

02.07.2019 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës për: Specialist Auditi/ Jurist në Sektorin e Auditit të Brendshëm 1 (një) vend i lirë. 

Për më shumë klikoni këtu!

18.02.2019 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për  vende të reja pune për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Edukimit, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018 – 2019.

Për më shumë klikoni këtu!

*Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është data 28.02.2019

13.02.2019 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për  vende të reja pune për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Shkencave Politike – Juridike, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018 – 2019.

Për më shumë klikoni këtu!

*Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është data 23.02.2019

08.02.2019 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për  vende të reja pune për personel akademik  me kohë të pjesshme në Fakultetin e Biznesit,  për semestrin e dytë të vitit akademik 2018 – 2019.

Për më shumë klikoni këtu!

*Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është data 18.02.2019

08.02.2019 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për  vende të reja pune për personel akademik  me kohë të pjesshme, për realizimin e praktikave mësimore në Fakultetin e  Studimeve Profesionale,  për semestrin e dytë të vitit akademik 2018 – 2019.

Për më shumë klikoni këtu! 

*Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është data 18.02.2019

19.11.2018 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, bën me dije se Departamenti i Drejtësisë kërkon të punësojë 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë nga kategoria “Lektor”, që të mbulojnë Profilin e së Drejtës Private.

Për kriteret dhe informacione të tjera klikoni këtu!

*Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është data 30.11.2018

29.10.2018 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për vende të reja për pozicionet Specialist I.T., Laborant I.T. si dhe Specialist në Bibliotekë si mëposhtë: 

Aplikim për Specialist IT, Laborant IT dhe Specialist në Bibliotekë

*Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është data 09.11.2018.

20.09.2018 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për  personel akademik me kohë të të plotë si më poshtë: 

Për kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët dhe informacione të tjera klikoni këtu!

*Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është data 05.10.2018.

17.09.2018 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për 8 vende të reja për pozicionin Specialist në Rektorat si më poshtë: 

Aplikime për pozicione të lira në Administratë

*Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është data 29.09.2018.

14.09.2018 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për  personel akademik me kohë të pjesshme. Për kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët për “Asistent Lektor” dhe “Lektor” klikoni këtu!

*Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është data 24.09.2018.

25.06.2018 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës shpall konkursin për  Drejtor Drejtorie si më poshtë:            

 • Drejtor në Drejtorinë e Kurrikulës dhe Standarteve të Cilësisë (1 vend)

Për kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët dhe informacione të tjera klikoni këtu!

*Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është data 05.07.2018.

14.06.2018 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës shpall konkursin për  Drejtor Drejtorie si më poshtë:            

 • Drejtor në Drejtorinë e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë (1 vend)

Për kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët dhe informacione të tjera klikoni këtu!

*Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është data 29.06.2018.

11.06.2018 – Njoftim për vende të lira pune në Administratë

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për  Drejtor Drejtorie, Përgjegjës Sektori, Redaktor Gjuhësor, Specialist si mëposhtë:                           

 • Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Shërbimeve Akademike (1 vend)
 • Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Juridike (1 vend)
 • Përgjegjës në Sektorin e Koordinimit në Rektorat (1 vend)
 • Redaktor Gjuhësor ( 1 vend)
 • Specialist në Sektorin e Shërbimeve Juridike (1 vend)

Për kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët dhe informacione të tjera klikoni këtu!

*Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është data 29.06.2018.

08.05.2018 – Njoftim Publik
Për shpalljen e konkursit për zgjedhjen e Administratorit të ri të Fakultetit të Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP). 
Për kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët e informacione të tjera klikoni këtu!

03.05.2018 – Njoftim për Vend të Lirë Pune

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për Sekretare Mësimore dhe  Sekretare titullarësh si mëposhtë:                       

 • Sekretare Mësimore
 • Sekretare Rektori
 • Sekretare Dekani
 • Sekretare Administratori

Për kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët e informacione të tjera klikoni këtu!

16.02.2018 – Njoftim për Vend të Lirë Pune

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për 9 (nëntë) vende të reja pune për personel akademik me kohë të pjesëshme, në Fakultetin e Biznesit. Për kriteret që duhet të plotësojë kandidati e informacione të tjera klikoni këtu.

16.02.2018 – Njoftim për Vend të Lirë Pune

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për 25 (njëzet e pesë) vende të reja pune për personel akademik me kohë të pjesëshme, në Fakultetin e Shkencave Politike – Juridike. Për kriteret që duhet të plotësojë kandidati e informacione të tjera klikoni këtu.

16.02.2018 – Njoftim për Vend të Lirë Pune

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për 23 (njëzet e tre) vende të reja pune për personel akademik me kohë të pjesëshme, në Fakultetin e Studimeve Profesionale. Për kriteret që duhet të plotësojë kandidati e informacione të tjera klikoni këtu. 

13.02.2018 – Njoftim për Vend të Lirë Pune

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për një vend të ri pune për personel akademik me kohë të plotë, në Fakultetin e Biznesit. Për kriteret që duhet të plotësojë kandidati e informacione të tjera klikoni këtu.