Mundësi Punësimi


  • Formularin e aplikimit për personel akademik mund ta shkarkoni këtu!
  • Formularin e aplikimit për personel administrativ e shkarkoni këtu!

Këtu do t’ju shfaqen mundësitë e punësimit me kriteret përkatëse (në momentin që ka një/disa vende të lira pune). Plotësoni njërin nga formularët e mësipërm dhe ndiqni udhëzimet e aplikimit. 

28.12.2021 – Fakulteti i Studimeve Profesionale pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për aplikimet për 1 (një) staf akademik me kohë të plotë, pranë Departamentit të Studimeve të Integruara me Praktikën.