Digital Library


GUIDA E BIBLIOTEKES UNIVERSITARE

Si realizohet Trajnimi ne Administraten Publike. Helda Shemilli-ilovepdf-compressed

Inteligjenca artificiale dhe lojerat. Esterita Dedja-ilovepdf-compressed

Impakti kenaqesise ne pune ne performancen e organizates. Renato Disha-ilovepdf-compressed

Cloud – OS. Arjeta Xhani-ilovepdf-compressed

Termodinamika/Eli Vyshka

Njohurite baze te sistemeve AC. Ngrohja dhe ventilimi/Eli Vyshka

Kembimi i nxehtesise. Konstruksionet ne sistemet AC/E. Vyshka

Fluidet ftohese/E. Vyshka

Pjeset kryesore te sistemeve ftohese Kompresoret/ E. Vyshka

Pajisjet droseluese/ E. Vyshka

Sistemet ftohese, ngarkimi e zbrazja e tyre/ E. Vyshka

Aksesoret

Ernold Deda-Politikat fiskale ne Shqiperi-ilovepdf-compressed

Impakti i ndryshimit te politlkes fiskale tek te ardhurat buxhetore

Krahasimi midis sistemit tatimor Shqiptar dhe disa nga vendet e Rajinit, Donald Dyrmyshi-ilovepdf-compressed

Evoluimi i legjislacionit te sherbimit Civil në Shqipëri. Laura Kallajnxhi

Menaxhimi Burimeve Njerezore dhe forcat zhvilluese ,Jonida Xhavara.

Menaxhimi i Burimeve Njerezore ne administraten publike – Indira Hoxha

Partneritetet publike – private dhe roli i tyre ne permiresimin e cilesise se sherbimeve publike ne Shqiperi-Urim Dulla

PERFORMANCA FINANCAlRE E NDERMARRJEVE PUBLIKE Nit SHQIPERI DHE PRIV ATIZIMI I TYRE

Politikat dhe legjislacioni

POUTIKAT FISKALE NE SHQIPERI

Probleme te zhvillimit dhe performances se Burimeve Njerezore ne Institucionet Publike . Rinald Repçe

Roli i Marredhenieve publike. Liridon Cecja

Roli i shtetit ne sherbimet publike praktika ne Shqiperi -Gentian Dervishi

Sfidat e një administrate, drejt vlerave . Lorent Baka

Sistemi financiar dhe manaxhimi i likujditeteve ne organizatat ne Shqiperi.Rejdi Dervishi

Aspektet te perfundimit te marrdhenies se punes dhe praktika gjyqesore. Sul Bullari

Dallimi ndërmjet kontratës së dhurimit dhe trashëgimisë. Rejsi Hima

Emigracioni,imigracioni dhe pasojat ne zhvillimin e shtetit. Jonida Zerba

Emigracioni,Imigracioni dhe pasojat në zhvillimin e Shtetit dhe sigurise Kombetare . Dritan Hoxha

Evazioni fiskal dhe ulja e tij ne ekonomine Shqiptare . Siela Ibrahimi

Evolimi i te drejtes nderkombetare te detit.Aldo Celaj

Fuqia e nje prezantimi te vazhduar ne Administrata

Gjykata nderkombetare e drejtesise .Marsida Cani

Gjykimi i konflikteve administrative

Globalizimi dhe Administrata Publike

Globalizmi dhe korporatat. Ledjan Bacuku

Implementimi ne legjislacionin Shqiptar. Shpetim Basha-

Investimet Publike me Financim të Huaj . Iris Reçi

Kodi i punes. Ervin Karamuco

Konventa Europiane e te drejtave te Njeriut. Klevis Dika

Kultura ekonomike . Ingrit Ngresi-

Liria e lundrimit kundrejt cenimit te sovranitetit te shtetit. Palush Kumaraku-

Menaxhimi i asistences financiare te Bashkimit Europian . Romeo Karasani

Ndarja e re Administrativo-Terriotriale në R.SH. Marsela Seferi

Ndermjetesimi si nje alternative per zgjidhjen e mosmarreveshjeve .Tauland Allka

Partneriteti Publik – Privat ne Shqipëri .Ledio Aliu-

Perafrimi i legjislacionit Shqiptare . Ervin Karamuco-

Pershtatja e legjislacionit Shqiptare me ate te BE. Romina Deda-

Politika Fiskale dhe Analiza e te Ardhurave. Alvarita Goga

Qeverisja dhe privatizimin i koorpoatave. Kreshnik Tonuzi

Reduktimi i barrierave ne tregti,pjese e proçesit te integrimit . Vilma Hoxha

Regjimet pasurore martesore sipas lrgjislacionit Shqiptar. Ramazan Dauti-

Roli i borxhit publik mbi rritjen Eknomike .Dorina Kadiu

Roli i organizatave nderkombetare ne zhvillimin e Shqiperise. Kledi Hasani

Sherbimi civil si forme moderne e organizimit te administrates shteterore Shqiptare.Ornela Lico

Si ka ndikuar procesi i emigrimit ne zhvillimin e vendit. Eriselda Velcani

Si paraqitet problematika e pronave ne Shqiperi . Ferdi Grapshi

Trafikimi i qenieve njerëzore. Albana Rubiku

Trashegimia . Ergert Jorgji

Turizmi ne qytetin e Durresit.Fatmir Merkuri

Veshtrim krahasues i kontrates Administrative ne raport me kontraten private. Edison Jonuzi

Administrata tatimore e biznesit elektronik. Agron Beqja

Analiza ekonomike Globale . Saimir Vrioni-

Auditimi i veprimtarise ekonomike – financiare. Xhejni Vodica

Drejtimi financiar i organizatave Publike . Hysen Zyberaj

E drejta per privatesi . Nezmir Lalollari-

Faktoret ndikues te evazionit fiskal ne Shqiperi. Irta Lushkja-

Financimi i Partive Politike

Investimet e huaja direkte dhe Shqiperia. Valbona Sakollari

Investimet e huaja direkte në Shqipëri . Iva Deda-

Kodi i punes,te drejtat dhe detyrimet. Ervin Karamuco

Kontrata e sipermarrjes,problematika dhe praktika gjyqesore. Altin Kalemi

Marredheniet e tregtise se lire. Florjan Domi

Matjet e ankimit efektiv sipas konventes evropiane , Majlinda Hysenaj

Mbrojtja e familjes ne legjislacionin e BE-se. Klaudio Mukaj

Mbrojtja e te drejtave te femijes sipas Konventes Evropiane. Lenida Hyka-

Menaxhimi i Burimeve Njerezore dhe vleresimi i performances ne Administraten Publike. Thanas Apostol

Menaxhimi i Burimeve Njerezore ne Administraten Publike. Sidorela Troshku-

Menaxhimi i konfliktit ne organizate. Ismail Sinani-

Menaxhimi i ndermarrjeve publike. Eva Ago-

Modelet e Burimeve Njerezore ne Organizatat Shqiptare . Dhurata Brahimaj-

Motivimi dhe roli i tij ne performanece. Danjela jera

Motivimi i punonjesve ne nje organizate publike. Evelina Kameraj-

Ndikimi i krizes globale financiare ne sistemin Bankar Shqiptar. Suela Asllani-

Ne permbushje te detyrimeve ne diplomen . Gert Mezini-

Nevojat per zhvillimin dhe trajnim te punonjesve ne Shqiperi . Albana Seferi-

Palet ndergjyqese ne procesin gjyqesor civil . Myslim Pjeçi

Politikat e punesimit dhe tregu i punes ne Shqiperi. Tahir Zyberaj-

Privatizimi i sherbimeve ne Autoritetin portual Durres. Ada Çelaj

Problematikat e kredise dhe nisma e bankes. Enea Memushaj-

Prokurimet Publike dhe shkelja e barazise ne tendera dhe ankande publike . Pranvera Gagani-

Reforma per Sistemin e Arsimit te Larte ne Shqiperi.Xheni Kertalli

Si ka ndikuar procesi i emigrimit ne zhvillimin e vendit . Eriselda Velcani-

Sistemi i menaxhimit te performances dhe ndikimi tij mbi performances e punonjesve . Evis Nikolli

Sistemi i sigurimeve shoqerore . Lana Ahmetaj-

Turizmi historik ne qarkun e Beratit. Florena Xhafaj

Vleresimi i kapaciteteve . Borana Hoxha-

Vleresimi turistik i potencialit natyror dhe kulturor . Nevila Manga-

Zhvillimi ekonomik dhe investimet e huaja ne Shqiperi. Elona Ruri-

Administrimi publik dhe marrdheniet e punes. Stefani Gjeçi-ilovepdf-compressed (1)

E drejta per tu informuar. Endri Kalaja

Analiza dhe pordorimi i teknikave te DATA MINING. Paola Mollosmani-ilovepdf-compressed

Analiza e trafikut ne rrjetin Lan duke perdorur nderfaqen Ethernet. Mikel Vito-ilovepdf-compressed

Analize e faktoreve motivues ne administraten shteterore ne Shqiperi. Setmir Lalollari-ilovepdf-compressed

Arkitektura e IDS dhe shfrytezmi i tyre ne rrjetet wireless ne zbulimin e sulmeve . Festime Pjeçi-ilovepdf-compressed

Cloud – OS. Arjeta Xhani-ilovepdf-compressed

E drejta e punes dhe personat me zotesi te kufizuar per te vepruar. Ani Kameraj-ilovepdf-compressed

Eksperimentimi dhe konfigurimi i teknologjive te avancuar te rrjetit ne raportin gjeografik. Indrit Karasani-ilovepdf-compressed

Enkreptimi ne rrjetat ad hoc wireless. Hygerta Avdyli-ilovepdf-compressed

Impakti kenaqesise ne pune ne performancen e organizates. Renato Disha-ilovepdf-compressed

Implementimi i sistemit te vleresimit te performances se stafit akademik. Krisel Tola-ilovepdf-compressed

Instituti i Arbitrazhit ,roli i tij ne zgjedhjen e shpqejte dhe te drejte te mosmarrveshjeve . Jetlir Manga-ilovepdf-compressed

Integrimi i strategjive te misimit online. Abelian Skenduli-ilovepdf-compressed

Inteligjenca artificiale dhe lojerat. Esterita Dedja-ilovepdf-compressed

Investimet e huaja direkte ne Shqiperi. Elton Ekonomi-ilovepdf-compresse

Investimet e huaja te drejtperdrejta ne kendeveshtrimin e pastrimit te parave – Rasti Shqiperi. Klaudja Xhumri-ilovepdf-compressed

Investimet e huaja te drejtperdrejta ne kendeveshtrimin e pastrimit te parave – Rasti Shqiperi. Klaudja Xhumri-ilovepdf-compressed

Komunikimi nepermjet WEB-IT ne proceset mesimore. Maringlen Murra-ilovepdf-compressed

Kontributet e Sigurimeve Shoqerore. Miqail Berberi-ilovepdf-compressed

Krimi Kibernetik. Ermir Hoxha-ilovepdf-compressed

Ligji per nenpunesin civil. Kristiana Sotiri-ilovepdf-compressedMarrdheniet e punes ne Shqiperi. Gerta Voka-ilovepdf-compressed

Menaxhimi i Burimeve Njerezore ne Bashki. Orges Kikrri-ilovepdf-compressed

Modelet nderkombetare te marveshieve tatimore. Petani Lorena-ilovepdf-compressed

Nalizimi dhe siguria e web serverave. Rrjetat wireless. Trandafile Skuka-ilovepdf-compressed

Nje administrate publike efektive, nje sfide drejt integrimit ne BE. Lulzim Balla-ilovepdf-compressed

Nje analize e pergjithshme e rrjetit siguria , dobesite , rreziqet . Bledi Ismaili-ilovepdf-compressed

Parashikimi i tendences se Kembimit Valutor . Albora Koçllari-ilovepdf-compressed

Perafrimi i legjislacionit Shqiptar me ate te BE. Edlir Balla-ilovepdf-compressed

Performanca organizative ne sektorin publik. Marsida Balla-ilovepdf-compressed

Protokollet e komunikimit , posta elektronike. Frida Lleshi-ilovepdf-compressed

Raporti financiar dhe ndikimin e kontabilitetit. Sonila Doka-ilovepdf-compressed

Roli i ndermarrje Puplike ne Ekonomi. Griselda Alla-ilovepdf-compressed (1)

Sherbimet eub dhe komunikimi i tyre me paisjet mobile . Fjorentina Limani-ilovepdf-compressed

Si realizohet Trajnimi ne Administraten Publike. Helda Shemilli-ilovepdf-compressed

Sigurimi i aplikacioneve web nga sulmet ne nivelin e aplikacionit. Olsi Petri-ilovepdf-compressed

Sistemi i sigurise ne nje cloud privat. Ilda Qoshku-ilovepdf-compressed

Studimi dhe hartimi i nje sistemi per kontrollin e distancave . Gesilda Cane-ilovepdf-compressed

Studimi i mekanizmave te sulmit dhe mbrojties ne web dhe rrjetat wirless. Kujtim Kanani-ilovepdf-compressed

Taksat ne nivel Bashkiak. Aida Rryta-ilovepdf-compressed (1)

Kujdesi infermiero ne post kirurgjine e aparatit urinar. Elisa Dahri-ilovepdf-compressed

Kujdesi infermieror ne infeksionet nozokomiale. Klajdi Hasko-ilovepdf-compressed

Kujdesi infermieror ne infeksionet nozokomiale te repartit te hemodializes. hamide Armadhi-ilovepdf-compressed

Kujdesi infermieror ne pacientet diabetik . Klodjana Kurti-ilovepdf-compressed

Kujdesi infermjeror ne kancerin pulmonar. Ulvie Tahiri-ilovepdf-compressed