Lista e plotë e renditjes së aplikantëve për raundin e parë të pranimeve në Universitetin “Aleksandër Moisiu”


Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të raundit të parë për ciklin e studimit Bachelor, viti akademik 2018-2019, në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës, që të paraqiten pranë sekretarive mësimore të Fakulteteve përkatëse për të kryer regjistrimin në programin e studimit ku janë shpallur fitues.

Regjistrimet për fituesit e raundit të parë bëhen në datat 30 gusht – 12 shtator, 2018.

UAMD ju pret krahëhapur!

Për të shkarkuar listat e plota me ID e kandidatëve klikoni mbi çdo program studimi. 

 • Fakulteti i Edukimit

 1. Filozofi-Sociologji
 2. Gjuhë Angleze
 3. Gjuhë Gjermane dhe Angleze
 4. Gjuhë Letërsi Anglisht
 5. Mësuesi për Arsim Fillor
 6. Mësuesi për Arsim Parashkollor
 7. Psikologji
 • Fakulteti  i Biznesit

 1. Administrim Biznes
 2. Bankë Financë
 3. Komunikim dhe Marketing Digjital
 4. Menaxhim Marketing
 5. Menaxhim Turizëm Arkeologjik
 6. Menaxhim Turizëm Kulturor
 7. Menaxhim Hotel Restorant
 8. Shkenca Ekonomike
 • Fakulteti i Teknologjisë së  Informacionit

 1. Shkenca Kompjuterike
 2. Informatikë Anglisht
 3. Matematikë Informatikë
 4. Sisteme Infomacioni
 5. Teknologji Informacioni
 6. Multimedia dhe Televizion Dixhital
 • Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike

 1. Drejtësi
 2. Shkenca Politike
 3. Administrim Publik
 4. Marrëdhënie me Publikun
 5. Politikë Ekonomike
 6. Histori
 • Fakulteti i Studimeve Profesionale

 1. Navigacion dhe Menaxhim Detar
 2. Infermieri
 3. Fizioterapi
 4. Mami
 5. Asistencë Stomatologji
 6. Asistent Administrativ
 7. Asistent Ligjor
 8. Hidroteknikë
 9. Informatikë Praktike
 10. Specialist Rrjetesh Kompjuterike
 11. Menaxhim Ndërtimi
 12. Menaxhim Transporti
 13. Teknik Elektrik
 14. Teknologji Automobilash
 • Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP)

 1. Menaxhim Banke 
 2. Menaxhim Hoteleri Turizëm
 3. Menaxhim i Ndërrmarrjeve të Vogla dhe të Mesme