Lista Paraprake e Kandidatëve Fitues nga Trojet Shqiptare dhe Kuotat e Veçanta – Viti Akademik 2018-2019


Lista paraprake e kandidatëve fitues nga Republika e Kosovës, kandidatëve me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, kandidatëve me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit, si dhe të kandidatëve të komunitetit rom dhe egjiptian, në programet në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë me kohë të plotë, në Institucionet e Arsimit të Lartë në vitin akademik 2018-2019.

KLIKONI KËTU PËR LISTËN!