Lista e plotë e renditjes së aplikantëve për raundin e dytë të pranimeve në Universitetin “Aleksandër Moisiu”


Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të raundit të dytë për ciklin e studimit Bachelor, viti akademik 2018-2019, në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës, që të paraqiten pranë sekretarive mësimore të Fakulteteve përkatëse për të kryer regjistrimin në programin e studimit ku janë shpallur fitues.

Regjistrimet për fituesit e raundit të dytë bëhen në datat 27 shtator – 06 tetor, 2018.

Për të shkarkuar listat e plota me ID e kandidatëve klikoni mbi çdo program studimi. 

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën