Thirrje për aplikime/ Bursa shkëmbimi Erasmus Plus me Universitetin e Tartusë, Estoni


Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Projekteve njofton se janë hapur thirrjet për bursa shkëmbimi Erasmus Plus Credit Mobility me Universitetin e Tartusë në Estoni. Bursat do të ofrohen për studentë të programit bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.

Për më shumë informacion klikoni këtu!