Hapen thirrjet për mobilitetin e stafit me Universitetin “Danubius”, Rumani


Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Projekteve njofton se janë hapur thirrjet për mobilitet me Universitetin “Danubius”, Rumani, për vitin akademik 2018-2019. Mobiliteti përfshin stafin akademik dhe atë administrativ.

Për më shumë klikoni këtu!