Hapen thirrjet për mobilitetin e stafit me Universitetin Middelsex, Angli


Në kuadër  të Marrëveshjes Ndër-Institucionale (2015-2021), me Universitetin Middlesex, Londër, për programin Erasmus +International Credit Mobility, UAMD hap thirrjet për mobilitet për staf akademik dhe administrativ, si më poshtë:

  • 2 mobilitete për staf akademik për vitin akademik 2018-2019
  • 1 mobilitet për staf administrativ për vitin akademik 2018-2019

Për më shumë klikoni këtu!