Projekti REACT


REACT është një rrjet i qyteteve europiane që punuan së toku kundër stigmave etnike nëmbështetje të “Agjendës Europiane për Migracionin”. Përmes tij UAMD dhe partnerët e projektit  zhvilluan qasje të përbashkëta për integrimin e emigrantëve; inkurajuan dialogun ndërkulturor dhe mirëkuptimin përmes pjesëmarrjes civile të qytetarëve europianë dhe të vendeve të treta rezidentë në Bashkimin Europian.

Informacione mbi projektin mund të gjeni këtu!