Projekti REACT


REACT është një rrjet i qyteteve europiane që punuan së toku kundër stigmave etnike nëmbështetje të “Agjendës Europiane për Migracionin”. Përmes tij UAMD dhe partnerët e projektit  zhvilluan qasje të përbashkëta për integrimin e emigrantëve; inkurajuan dialogun ndërkulturor dhe mirëkuptimin përmes pjesëmarrjes civile të qytetarëve europianë dhe të vendeve të treta rezidentë në Bashkimin Europian.

Informacione të detajuara mbi projektin mund të gjeni në dy lidhjet e mëposhtme: