Hapen thirrjet për mobilitetin e stafit me Universitetin e Egjeut, Greqi


Në kuadër  të Marrëveshjes Ndër-Institucionale (2017-2021), me Universitetin e Egjeut, Greqi, për programin Erasmus +International Credit Mobility, UAMD hap thirrjet për: 12 mobilitete për staf administrativ për vitin akademik 2018-2019.

Për thirrjen e plotë klikoni këtu!