Shkolla verore, orari i provimeve të FSP-së


Gjeni në lidhjen e mëposhtme orarin e riprovimeve të sezonit veror për Fakultetin e Studimeve Profesionale.