Thirrje për aplikime/ Bursa shkëmbimi Erasmus Plus me Universitetin e Varnës


Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Projekteve njofton se janë hapur thirrjet për bursa shkëmbimi Erasmus Plus Credit Mobility me Universitetin e Varnës në Bullgari. Bursat do të ofrohen për studentë të programeve Bachelor në Fakultetin e Biznesit dhe Fakultetin e Studimeve të Integruara me Praktikën.

Më shumë mund të mësoni këtu!