Dekani Metalla: Studimet profesionale zhvillojnë aftësitë në përputhje me kërkesat e tregut të punës. 


“Fakulteti i Studimeve Profesionale (FSP) në UAMD është lider i programeve 2-vjeçare në Shqipëri. Përmes tyre ne iu mundësojmë maturantëve që kanë një notë mesatare nën 6, të kenë mundësinë të zhvillojnë aftësitë e tyre në përputhje me kërkesat dhe nevojat e tregut të punës. UAMD po adreson gjithnjë e më shumë ofertën akademike me atë që biznesi dhe tregu i punës kërkon, duke bërë të mundur që shumë të rinj e të reja të kenë më të sigurt të nesërmen e tyre profesionale.”
Prof. As. Dr. Osman Metalla, Dekan
 

Zgjidh një nga programet profesionale 2-vjeçare në UAMD:

 
 Asistent Administrativ
 Asistent Ligjor
 Informatikë Praktike
 Specialist Rrjetesh Kompjuterike
 Ndihmës Dentist
 Menaxhim Ndërtimi
 Menaxhim Transporti
 Teknologji Automobilash
 Specialist Elektrik
 Hidroteknik Ujesjellës Kanalizime
 Specialist i Sistemeve të Kondicionimit

 Mekanik – Impiante Indrustriale dhe Bujqësore