Hapet aplikimi për bursa shkëmbimi Erasmus + me Universitetin Pedagogjik të Krakovës, Poloni


Në kuadër të programit Erasmus+, komponenti International Credit Mobility, i nënshkruar ndërmjet Universitetit Pedagogjik të Krakovës, Poloni, dhe Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, për periudhën 2019-2021, hapet thirrja për aplikime të studentëve të vitit të parë dhe vitit të dytë në nivelin Bachelor, si edhe studentëve të vitit të parë në nivelin Master Shkencor (MSH) nga Fakulteti i lartpërmendur,  për vitin akademik 2019-2020, (5 muaj) për semestrin e dytë, në fushat specifike: Pedagogjia në shërbimin Social; Edukimi Special; Edukimi Fillor dhe Parashkollor; Punë Sociale.

Më shumë klikoni këtu!