Studentët mesazh në Ditën Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave


Sot është 25 nëntor, Dita Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave!

Për shumë kohë, mosndëshkimi, heshtja dhe stigma kanë lejuar dhunën kundër grave të përshkallëzohet në përmasa të mëdha në Shqipëri, ku 56 % e tyre pohojnë që kanë përjetuar një formë të dhunës gjatë jetës (statistika të OSBE-së).

Studentët e UAMD-së thyejnë heshtjen!

Anëtarët e skuadrës sociale (Social Team), pjesë e Klubit për Shoqëri të Ndjeshme kanë një mesazh për ty.