Hapet thirrja për mobilitetin e stafit akademik në Universitetin Miskolc


Dy (2) Mobilitete për Mësimdhënie për vitin akademik 2019-2020.
Mobiliteti konsiston në pjesëmarrje dhe mësimdhënie në javën ndërkombëtare Erasmus + në periudhën
30 Mars 2020 deri më 03 Prill 2020 në Universitetin e Miscolc.

Më shumë informacion gjeni këtu!