Thirrje për mobilitetin e stafit akademik në Universitetin e Zadarit


Hapen thirrjet për mobilitet për stafet akademike të Fakultetit të Edukimit, në Universitetin e Zadarit, Kroaci, për vitin akademik 2019-2020.
Aplikimi bëhet direkt ne faqen web të Universitetit të Zadarit.
Afati i aplikimit është 24 Shkurt 2020.
Më shumë informacion mund të gjenden këtu:
http://www.unizd.hr/eng/international-relations/news-and-calls-for-applications