Hapet thirrja për mobilitetin e stafit në Universitetin Danubius, Rumani


Në kuadër  të Marrëveshjes Ndër-Institucionale (2014-20[21]), me Universitetin e Danubius, Rumani, për programin Erasmus +International Credit Mobility, UAMD hap thirrjet për mobilitet për staf akademik dhe administrativ

Pesë (5) Mobilitete për Mësimdhënie dhe katër (4) mobilitetet për Trajnim për vitin akademik 2019-2020.