Formular vlerësimi për mësimdhënien online


Të dashur studentë,
Kërkojmë vëmendjen tuaj për të plotësuar formularin e mëposhtëm që synon të vlerësojë mësimdhënien online në UAMD deri në këto momente. Përvoja juaj e deritanishme do të na ndihmojë për të përmirësuar këtë proces.

KLIKONI LINKUN!