UAMD nënshkruan marrëveshje me University of New York Tirana


Universiteti “Aleksandër Moisiu” dhe Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi.

Marrëveshja u firmos nga rektorët Prof. Dr. Kseanela Sotirofski dhe Prof.Dr. İsmail Kocayusufoğlu.

Memorandumi, ndër të tjera, përfshin shkëmbimin e studentëve dhe stafeve akademike të dy universiteteve.