UAMD nënshkruan marrëveshje me University of New York Tirana


Universiteti “Aleksandër Moisiu” dhe Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi.

Marrëveshja u firmos nga rektorët Prof. Dr. Kseanela Sotirofski dhe Prof.Dr. İsmail Kocayusufoğlu.

Memorandumi, ndër të tjera, ka si synim:

– Zhvillimin e teknikave të reja në mësimdhënie;
– Shkëmbimin e kulturave dhe zhvillimi i një kulture të re të punës;
– Pjesmarrje në projekte të përbashkëta;
– Zhvillimin e kurrikulës dhe programeve të studimit.