Oraret e provimeve, Semestri i Dytë, Viti Akademik 2019-2020


Fakulteti i Studimeve Profesionale

Fakulteti i Shkencave Politike – Juridike

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit