Të dhëna progresive janar-qershor 2020


  • Të dhëna progresive  (të ardhura dhe shpenzime) për periudhën 01.01.2020 – 30.06.2020
  • Klikoni këtu!