Zgjedhjet për autoritetet dhe organet drejtuese në Universitetin “Aleksandër Moisiu”


Zgjedhjet për autoritetet dhe organet drejtuese në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës për periudhën 2020-2024, do të zhvillohen ditën e enjte, datë 30.07.2020, nga ora 08:00 – 16:00.

Nisur nga Rregullorja e Zgjedhjeve të drejtën e ushtrimit të votës në këtë proces e kanë trupa zgjedhore e përbërë nga:

  • Personeli akademik me kohë të plotë
  • Studentët që ndjekin studimet me kohë të plotë.

Çdo zgjedhës do të votojë nëse paraqet para komisionit një nga dokumentet zyrtare të identitetit me të dhëna biometrike si:

  • Letërnjoftim
  • Pasaportë

Për procesin e votimit ndiqni grafikën e mëposhtme: