Hapen regjistrimet për ndjekjen e Programeve të Studimit të Vazhduar Pasuniversitar


Hapen regjistrimet për ndjekjen e Programeve të Studimit të Vazhduar Pasuniversitar për Auditimin e Energjisë në NDËRTESA dhe TRANSPORT.

Klikoni këtu!

Hapen regjistrimet për ndjekjen e Programit të Studimit të Vazhduar Pasuniversitar për MENAXHER TË ENERGJISË.

Klikoni këtu!