Listat e renditjes së kandidatëve për vitin akademik 2020-2021, Raundi III


Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Shkencave Politike – Juridike

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën