Nis nga UAMD Programit të Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor i Shkollës së Drejtorëve


Në Fakultetin e Edukimit në datën 16 tetor 2020 u mbajt ceremonia për fillimin e Programit të Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Drejtues të Institucioneve Arsimore të Arsimit Parauniversitar. Shkolla e Drejtorëve fillon për herë të parë në Durrës për brezin e 2-të të aplikantëve për drejtorë në detyrë dhe aspirantë për drejtorë shkolle ku zhvillojnë mësimin dy grupet me nga 26 anëtarë secili.

Programi, i cili bazohet ne Standardet Profesionale per Formimin e Drejtuesve te Institucioneve Arsimore të Arsimit Parauniversitar, solli për herë të parë në vendin tonë një gërshetim të praktikës profesionale në shkollë, këshillimit individual dhe pjesës teorike.

Pjesëmarrësit në Shkollën e Drejtorëve do të trajnohen nga ekspertët vendas si anëtarë të stafit të Fakultetit të Edukimit dhe nga ekspertë të huaj mbi modelet më të suksesshme të lidershipit në shkollë, pasi programi ofrohet i ndërtuar mbi modelin e Institutit “Avney Rosha” në Izrael, duke u përshtatur dhe bazuar në nevojat e kontekstit shqiptar.

Angazhimi maksimal ndaj këtij programi nuk buron vetëm nga detyra individuale dhe institicionale që është marrë përsipër, por lind para së gjithash nga dëshira dhe përpjekja fisnike për të dhënë kontributin tonë në të mirë të arsimit, shoqerisë dhe vendit.

Dekanja e Fakultetit të Edukimit u shpreh: “Ky program është një mision qe na është besuar për të vendosur edhe ne një gur në ndërtimin e një sistemi arsimor të bazuar në vlera dhe kontribute, të cilat përcohen më së miri kur shikojmë tej vetvetes dhe dalim mbi të. Frytet e punës që ne do të arrijmë së bashku do t’i vjelim vite më vonë, duke sjellë ndryshimin në arsim për të bërë ndryshimin në vendin tonë. Tagora ka një shprehje shumë të bukur, “Ai që mbjell pemë duke e ditur se s’do të ulet dot në hijen e tyre, ka arritur të gjejë kuptimin e jetës.”

Rektorja e Universitetit “Aleksandër Moisiu” Prof.Dr.Kseanela Sotirofski falënderoi Qendrën e Shkollës së Drejtorëve për bashkëpunimin me universitetin tone, duke vlerësuar rëndësinë dhe ndryshimin që do të sjellë në drejtim ky program, i cili do të ndikojë në të nxënët dhe motivimin e stafit për të ndikuar tëk nxënësit duke sjellë kështu përmirësimin e dëshiruar në vitet në vijim.

Me ftesë të Dekanes së Fakultetit të Edukimit Prof.Asoc.Dr. Griselda Abazaj (Danglli), i ftuar në aktivitet ishte edhe eksperti nga Izraeli profesor Koby Gutterman, me të cilin stafi i Shkollës së Drejtorëve zhvilluan trajnimin në muajin shkurt të këtij viti. Z.Gutterman ndoqi aktivitetin virtualisht dhe pas një komunikimi ndëraktiv me aplikantët në auditor, mbajti fjalimin e tij mbi lidershipin në arsim:

Dear Prof. Griselda Abazaj,

Many people ask what is leadership and what does it mean to be a leader? Well, I am afraid that the number of answers is as many as the people you ask. The reason for that is that leadership is hard to define and many see in it what they would expect leaders to be. Others think immediately about a leader they know and describe some of his or her characteristics. The reason we have such a hard time in defining leadership is because leadership is one of these elusive terms that is contingent upon the situation we are in.
We know of great leaders who brought catastrophes to the world as well as to their people. Some still live among us and the world or their people still consider them as leaders. I will not mention names now not because we don’t know who they are but because I want to make a point that one does not need to lead a country or go to wars to be a terrible leader.
Yet I will mention two names to help me make the point. We usually hear about terrible leaders like Stalin or Hitler due to the enormous atrocities they have done. Let me tell you however that we have a vast number of leaders who live among us. Most of us don’t know their names, we are not familiar with the damage they do, most of the time we have no idea that people work for them or with them suffer every day they go to work or have to spend any amount of time with or around them. These leaders live among us and at times they influence our lives more than prime ministers or government members.
Who are these leaders? What do they do? I am sorry to tell you my colleagues that these leaders are teachers and school principals. It takes very little effort to make someone’s life miserable. At times it’s enough not to say good morning to a teacher when you are the principal to ruin that teacher day. Sometimes it’s enough to scold a child who did not make their homework to spoil their motivation and make a terrible day for them. A principal needs only to talk to a teacher in a nasty tone to badly influence their entire day and they in turn may do so to their students.
Can we change the situation? Is it up to us to make a difference? School principals are under a lot of pressure but tend to forget that we can’t sail the school ship with one sailor. We need team of teachers for that. Well we can. How do we do that? We need to understand that as school principals and as teachers we are leaders. We may not be the prime minister but we are leaders that influence others. We need to understand that every word counts and every action we take means a lot to others. Is it hard? Yes. Can we do it? Yes. This is why we choose to be school principals. This is why we are given the position. We need to change our mindset and fully understand that being a leader is about people and not about us.
Let me say few things about ego and power. People at my college ask me at times what do we teach in leadership training program. I answer shortly that we teach only two things: ego reduction and understanding the boundaries of power. As principals we don’t really have any power. The only power we have is that one that people attribute to us.
However, once they stop trusting us that power goes away. That is connected directly to ego. Because when people do what we ask them to do, our ego grows, but we must remember that our job is about others and not about us. It’s about the children, the parents, the teachers and the community. It’s never about us. That’s what makes a great leader!

Good luck,
Koby Gutterman, PhD