Faturat për arkëtimin e tarifës së studimit për vitin akademik ’20-’21


1. Faturë për studentët e vitit të parë
2. Faturë për studentët e vitit të dytë dhe të tretë.
3. Faturë për studentët jashtë kohës normale të studimit (25000 lek)