Orari për studentët e programeve Bachelor, semestri i parë, Viti Akademik 2020-2021

Orari mësimor për studentët e programeve Bachelor në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Viti Akademik 2020-2021. Fakulteti i Biznesit Orari Fakulteti i Edukimit Orari Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike Orari  Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit Orari Fakulteti i Studimeve Profesionale   Orari Currila Orari Kampus