Lidhur me aksesin në Platformën Moodle


Universiteti “Aleksandër Moisiu” njofton edhe njëherë studentët e vitit të parë që mund të kenë akses në Platformën Moodle duke përdorur si “username” numrin e matrikullimit dhe si “password” Moodle1!.

Edhe studentët e viteve të dyta dhe të treta mund të hynë në Moodle duke përdorur si “username” numrin e tyre të matrikullimit dhe si “password” Moodle1! 

Hapat për të hyrë në Moodle:

Klikoni në https://moodle.uamd.edu.al/login/index.php
Username: Nr. i matrikullimit
Password: Moodle1!

* Pasi të jeni loguar jeni të lutur të ndryshoni password-in.
** Platforma do të jetë e gatshme pas datës 2 nëntor.