Lidhur me aksesin në Platformën Moodle

Universiteti “Aleksandër Moisiu” njofton edhe njëherë studentët e vitit të parë që mund të kenë akses në Platformën Moodle duke përdorur si “username” numrin e matrikullimit dhe si “password” Moodle1!. Këtu mund të gjeni numrin e matrikullimit të studentëve të vitit të parë! (klikoni mbi tekst) Këtu mund të gjeni numrat e matrikullimit vetëm për studentët … Vazhdoni me leximin e Lidhur me aksesin në Platformën Moodle