Formular Aplikimi për përjashtim/reduktim nga pagesa e tarifës së shkollimit, viti akademik ’20-’21

Formular Aplikimi për përjashtim të plotë nga detyrimi për pagesën e tarifës së shkollimit për studentët e  ciklit të parë Bachelor, me kohë të plotë, të cilët i përkasin kategorive në nevojë, për vitin akademik 2020-2021 Ky formular duhet të plotësohet dhe nënshkruhet nga studenti që aplikon për përjashtim nga detyrimi për pagesën e tarifës … Vazhdoni me leximin e Formular Aplikimi për përjashtim/reduktim nga pagesa e tarifës së shkollimit, viti akademik ’20-’21