Të dhëna progresive janar-tetor 2020


Të dhëna progresive  (të ardhura dhe shpenzime) për periudhën 01.01.2020 – 31.10.2020.