Lista e fituesve të programeve Master, Viti Akademik 2020-2021


Tarifa e regjistrimit që duhet paguar në një nga bankat e nivelit të dytë

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Shkencave Politike – Juridike