Hapet thirrja për punësimin e studentëve ekselentë në administratën shtetërore


  • Ke përfunduar studimet me mesatare 9.00 – 10.00?
  • Zotëron një diplomë të çdo niveli, Bachelor/Master Profesional/Master Shkencor, përfituar nga viti #2017 e në vijim?
  • Je në kërkim të një eksperiencë pune në administratën shtetërore?
  • Apliko tani në platformën punetembare.al dhe dap.gov.al.
  • 108 pozicione pune
  • 42 institucione shtetërore
  • 17 qytete
  • Afati i aplikimit deri në datë 4 Dhjetor 2020