“Si ka ndikuar pandemia COVID-19 në gratë shkencëtare të Ballkanit Perendimor”.


British Council do të zhvillojë një panel online me tematikë “Si ka ndikuar pandemia COVID-19 në gratë shkencëtare të Ballkanit Perendimor”.

Në panel do të diskutohen pyetjet, si më poshtë vijon:

  • Cilat janë sfidat me të cilat janë përballur ato si rezultat i pandemisë?
  • A ndryshojnë ato në të gjithë rajonin dhe disiplinat dhe nëse po, si?
  • Si ka ndikuar kriza COVID-19 në punën e grave shkencëtare dhe sistemet ekzistuese në institucionet akademike të rajonit?

Paneli zhvillohet të hënën, 23 nëntor, 13.00 (CET).

Drejtues të panelit do të jenë:

1.      Moderator:

Dr. Elena B. Stavrevska, Kërkues Shkencor në Qendrën për Femrat, Paqen dhe Sigurinë në Shkollën e Ekonomisë dhe Shkencave Politike, Londër.

2.      Ligjërues:

Dr. Vjollca Krasniqi, Profesor i Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, Kosovë;

Dr Jasminka Hasić Telalović, Kërkues Shkencor, Shkenca Kompjuterike, Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë, Sarajevë, Bosnje-Hersegovinë;

Dr. Gordana Laštovička-Medin, Profesor Fizike në Universitetin e Malit të Zi, Mali i Zi.

Për t’u bërë pjesë e panelit mund të klikoni në linkun:

The impact of COVID-19 on women scientists in the Western Balkans | British Council