Lista e studentëve që plotësojnë kriterin e notës mesatare 9 (nëntë) deri në 10 (dhjetë) për vitin akademik 2020-2021


Lista e studentëve të vitit të parë që plotësojnë kriterin e notës mesatare 9(nëntë) deri në 10(dhjetë), të cilët do të përjashtohen nga tarifa e studimit si dhe do të trajtohen me bursë për vitin akademik 2020-2021. Studentët duhet të depozitojnë numrin e llogarisë bankare pranë Specialistit të Financës në Fakultetin ku studiojnë.

Listat e studentëve të viteve të dyta dhe të treta, si dhe studentëve të programeve Master, do të publikohen sapo të dërgohen nga Sekretaritë Mësimore të Fakulteteve.