Publikohen listat e studentëve bursantë dhe atyre që përjashtohen nga pagesa e tarifës


LISTA E STUDENTËVE BACHELOR ME KOHË TË PLOTË QË PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS, VITI AKADEMIK 2020-2021

LISTA E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË QË PLOTËSOJNË KUSHTET PËR REDUKTIMIN E TARIFËS, VITI AKADEMIK 2020-2021

LISTA E STUDENTËVE BACHELOR ME KOHË TË PLOTË QË PËRFITOJNË BURSË, VITI AKADEMIK 2020-2021