Kriteret e pranimit të studentëve për vitin akademik 2022-2023


Publikohen kriteret e pranimit për programet Bachelor dhe Master në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës, për vitin akademik 2022-2023