Të dhëna progresive për periudhën janar-shkurt 2021


Të dhëna progresive  (të ardhura dhe shpenzime) për periudhën 01.01.2021 – 28.02.2021.