Bursa shkëmbimi Erasmus + me Universitetin Teknik të Ostravës, Çeki


HAPET APLIKIMI PËR BURSA SHKËMBIMI ERASMUS + INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY

NË UNIVERSITETIN TEKNIK TË OSTRAVËS, ÇEKI.

PËR STUDENTË TË NIVELIT TË PARË TË  STUDIMIT (BACHELOR) PËR FAKULTETIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT.

 

Në kuadër të programit Erasmus+, komponenti International Credit Mobility, i nënshkruar mes Universitetit Teknik të Ostravës në Çeki dhe Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës për periudhën 2019-2022, hapet thirrja për aplikime të studentëve të nivelit bachelor në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit për semestrin e parë, viti akademik 2021-2022, si më poshtë vijon:

–          6 studentë për vitin akademik 2021-2022;

Në varësi të numrit dhe cilësisë së aplikimeve, fituesi do  të shpallet në bashkëpunim  me universitetin pritës, Universitetin Teknik të Ostravës, Çeki.

Kriteret për aplikim:

Studentët duhet të kenë:

–          Njohuri shumë të mira të gjuhës anglezeniveli B2;

–          Performancë të mirë akademike;

–          Dëshirë dhe vullnet për të përfituar nga ky program studimi.

Dokumentat që nevojiten për aplikim:

–          Vërtetim studenti;

–          Vërtetim notash (i përkthyer në anglisht);

–          Kopje e pashaportës;

–          Letër motivimi në gjuhën angleze.

 Bursa mujore e përfituesit të shkëmbimit: 850 euro/muaj, 360 euro për transportin.

Afati i aplikimit është deri më datë 14.04.2021.

Dokumentat mund të dorëzohen elektronikisht në adresën aurelacara@uamd.edu.al duke kopjuar (cc) arbamerhori@gmail.com  ose dorazi pranë Drejtorisë së Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë,  Kati i Tretë, zyra 320, Universiteti “Aleksandër Moisiu” L.1, Rruga Taulantia, Durrës.