Ftesë për ofertë: Shërbim auditimi i jashtëm për projektin DimTV


Ftesën për ofertë mund ta shkarkoni në lidhjen e mëposhtme: