Organizohet trajnimi i dytë i stafit akademik në kuadër të projektit VTech


Në kuadrin e Projektit VTech, i koordinuar nga Universiteti “Aleksandër Moisiu”, në datat 19-21 Prill 2021 u mbajt trajnimi i 2-të i personelit akademik në formatin HyFlex. Në këtë trajnim, personeli akademik nga 8 universitete të ndryshme u trajnua nga përfaqësues të Universitetit të Tartusë, Estoni.

Në ditën e parë të trajnimit të gjithë pjesëmarrësit u njohën me bazat e programimit duke përdorur Unity. Tematika kryesore e kursit ishte zbatimi i teknikës AR / VR në mësimdhënie.

Gjatë këtij trajnimi 3-ditor të zhvilluar në Universitetin Epoka, anëtarët nga universitete të ndryshme u njohën me bazat e VR / AR të implementuara në pajisjet mobile. Të gjithë pjesëmarrësit mësuan rreth rregullave, metodave dhe zbatimit themelor të tyre. Kjo rezultoi në ndërtimin e një aplikacioni të thjeshtë celular i cili zbulon avionët në hapësirën 3D, në mjedise reale.

Duke përfshirë Teknologjinë Virtuale në kulturën akademike të universiteteve, ky projekt synon rritjen e cilësisë dhe nivelit të efikasitetit në mësimdhënie dhe ruajtjen e njohurive përmes metodave interaktive të të mësuarit, duke kontribuar kështu në rritjen e aftësive dhe ndërtimin e mëtejshëm të shoqërisë digjitale në vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë informacion mbi projektin mund të gjenden në faqen zyrtare të tij: https://vtech-project.eu/